Keystone logo
Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires

Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires

Universidad Nacional Noroeste Buenos Aires

מבוא

האוניברסיטה הלאומית בצפון מערב מחוז בואנוס איירס (UNNOBA) הוקמה ב- 16 בדצמבר 2002 על פי צו הכוח הלאומי מספר 2,617, והקמתה אושרה על ידי חוק מס '25,824 מיום 19 בנובמבר 2003. היא מבוססת על העיר ג'ונין, בה נמצא מקום מושב הרשויות המרכזיות שלה ומטה מטה בעיר פרגמינו. הוא מאורגן עם מבנה של בתי ספר ומחלקות.

הקמת הפרויקט המוסדי והאקדמי של האוניברסיטה הלאומית בצפון מערב מחוז בואנוס איירס היא רקע לארגון של שני מרכזי אוניברסיטאות אזוריים, מרכז האוניברסיטאות האזורי ג'ונין (CURJ), ומרכז האוניברסיטאות האזוריות פרגמינו (CRUP), אשר פיתחה פעילויות להשכלה גבוהה באוניברסיטאות מאז 1990 ו- 1991 בהתאמה.

מיקומים

  • Junín

    Avenida Libertad,555, B6000, Junín

    שאלות