Keystone logo
University of Wisconsin Parkside

University of Wisconsin Parkside

University of Wisconsin Parkside

מבוא

המשימה והחזון שלנו: חינוך שבמרכזו מגוון, צדק חברתי והגשמה אישית המעניק לתלמידים את הידע והמיומנויות להתמודד עם כמה מהנושאים הדוחקים ביותר בחברה כיום.

התוכניות שלנו מציעות הזדמנויות לסטודנטים לעסוק בנושאים של גיוון, צדק חברתי, שוויון, קיימות וגלובליזציה. הכישורים הנרכשים בתחומים ובתחומים אלה מסייעים לתלמידים ליישם את הידע שלהם בכדי להפוך את הקהילות שלהם - מקומיות, לאומיות ועולמיות - לפוריות ומספקות יותר עבור הקבוצה והפרט.

המחלקות במכללה מציעות מספר עצום של הזדמנויות לסטודנטים לעסוק בקהילה, כולל התמחות, למידת שירות מקומית ובינלאומית ומחקר שיתופי עם סגל.

מיקומים

  • Kenosha

    Wood Road,900, 53144, Kenosha

    שאלות