Keystone logo
UNPAR Parahyangan Catholic University

UNPAR Parahyangan Catholic University

UNPAR Parahyangan Catholic University

מבוא

החזון של UNPAR הוא שאיפה של הקהילה האקדמית של האוניברסיטה הקתולית Parahyangan לגבי הכיוון לפיתוח UNPAR. היא מבוססת על האפוריזם של UNPAR "Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti" שפירושו "מבוסס על האמונה באלוהים, רודף ידע במסירות לקהילה". בנוסף, היא גם תוצאה של ניתוח לגבי UNPAR בעבר, בהווה ובעתיד.

להיות קהילה אקדמית המבוססת על אנושיות עם רוח החיבה של האמת לפתח פוטנציאל מקומי לרמה בינלאומית במטרה להעצים את כבוד האדם וליצור שלמות, בהתבסס על האפוריזם של באונפאר "Bakuning Hyang Mrih Guna Santyaya Bhakti".

מיקומים

  • Bandung

    Bandung, אינדונזיה

    שאלות