Keystone logo
Vanguard University

Vanguard University

Vanguard University

מבוא

אנו מאמינים שלמידה מתרחשת בצורה הטובה ביותר בהקשר של מערכת יחסים. הפקולטה שלנו מבלה אינספור שעות - גם בתוך הכיתה וגם מחוצה לה - כדי לשמש פרופסור-חונכים, ולא רק כמורים.

דרך מערכות יחסים הדוקות, מאמנות, תעבור מעבר לכיתה ותקבל לא רק את הידע שאתה צריך אלא גם את החוכמה ליישם את מה שאתה לומד בדרכים מעשיות.

מיקומים

  • Costa Mesa

    Fair Drive,55, 92626, Costa Mesa

    שאלות